Přihláška

K přihlášení do autoškoly je potřeba vyplnit „Žádost o přijetí k výuce výcviku“ a „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

Přihláška i lékařský posudek je k dostání na pobočkách. Kde se rovnou mohou naplánovat vaše první hodiny. Pečlivě vyplněnou přihlášku spolu s potvrzeným lékařským posudkem od obvodního (praktického) lékaře, můžete přinést na první vyučovací hodinu.
Také je možnost si žádost stáhnou zde. (Pokud možno žádost tisknout oboustranně.)
Lékařský posudek na stránkách ministerstva doprvavy (mdcr.cz) :
http://mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Potvrzeni-zdravotni-zpusobilosti-k-rizeni-motorovy?returl=/Vyhledavani?searchtext=posudek%20o%20zdravotn%C3%AD%20zp%C5%AFsobilosti%26searchmode=allwords%26aliaspath=/Vyhledavani

 

Žádost o přijetí k výuce
zadost-o-prijeti-k-vyuce